INBRENG

ONDER de LINDE verwelkomt graag de inbreng van tweedehands vintage en duurzaam gemaakte items. Wij nemen kleding in van donderdag tot en met zaterdag. 

Wat nemen wij in?

  • Dames en herenkleding, schoenen, sieraden, riemen, sjaals, hoeden, petten en tassen

  • De stukken moeten schoon zijn en in goede staat

  • Originele vintage kleding, designer items en duurzaam vervaardigde kleding

  • Kleding moet passend zijn bij het seizoen

 

Wilt u kleding bij ons verkopen? Dan gelden de volgende regels:

De verkoop geschiedt op basis van “verkoop in consignatie”. Dat betekent dat de kleding eigendom blijft van de inbrenger tot het moment van verkoop. Bij verkoop heeft de inbrenger recht op 40% van de verkoopprijs. Eigenaar verklaart de in de artikelenlijst opgenomen goederen in bewaring te geven aan verkoper met als oogmerk de verkoop aan particulieren. De verkoopprijs en termijn worden in overleg bepaald. Eigenaar zal de verkoper niet aansprakelijk stellen voor eventuele schade of diefstal van de goederen.

Eigenaar kan altijd tussentijds tegoeden of ingebrachte goederen komen ophalen, Zonder vordering binnen 1 week na de einddatum vervalt het recht op aanspraak en worden de overgebleven spullen eigendom van de winkel. Onverkochte kleding schenken wij aan een goed doel.

ONDER de LINDE

Steentilstraat 15

9711 JG Groningen

onderdelindevintage@gmail.com

Openingstijden:

We zijn weer regulier open van dinsdag tot en met zaterdag: 11.00 tot 18.00

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon